Izbornik

Zagreb: Konferencija uz 30. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta

Zagreb: Konferencija uz 30. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta

U povodu 30. godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta na Glavnoj skupštini UN-a 20. studenoga 1989., Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež organizirale su 8. studenoga 2019. svečanu konferenciju u Staroj gradskoj vijećnici Gradske skupštine Grada Zagreba. Tema konferencije bila su prava djece te što je postignuto od ratificiranja Konvencije o pravima djece u Republici Hrvatskoj 1991. godine.

Na početku su sudionike pozdravili predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković te predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet.

Predsjednica K. Grabar Kitarović istaknula je, među ostalim,  važnost prevencije nasilja nad djecom i vršnjačkoga nasilja. Naglasila je da sustavna prevencija treba biti prioritet, a ne “gašenje požara” kad se zapali vatra medijskog ukazivanja na propuste i lošu praksu.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković istaknula je kako se društvo mora brinuti za djecu i obitelj, a osobito one koji su u riziku, te je dodala da je u proteklih 30 godina vidljiv napredak u zaštiti prava djeteta, i u promociji prava i interesa djece u društvu, i u provedbi zakona i strateških dokumenata.

Ministar Dražen Bošnjaković poručio je da sve institucije u Hrvatskoj savjesno i odgovorno rade kada su u pitanju djeca, a gradonačelnik Zagreba Milan Bandić posebno je istaknuo kako Zagreb s ponosom nosi naziv Grad prijatelj djece.

Uime organizatora skup su pozdravile predsjednica Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež dr. sc. Lana Petö Kujundžić te ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

Zatim je o postignućima Konvencije o pravima djece govorila predsjednica UN-ovog Odbora za prava djeteta sutkinja Renate Winter. Ukazala je na nedostatke u provođenju pojedinih odredaba Konvencije u praksi, iako je ona ratificirana od strane svih zemalja članica UN-a. Posebno se dotakla članka 2. koji propisuje zaštitu djece od svih oblika diskriminacije, članka 6. koji jamči pravo na život i razvoj djeteta te prava djeteta na slobodno izražavanje vlastitih stavova i na njihovo uvažavanje, propisanog člankom 12. Govorila je o 10 milijuna djece koje su žrtve modernog ropstva, o 50 milijuna djece koja žive u područjima sukoba te o djeci s teškoćama u razvoju koja su isključena iz društva jer se veliki broj zemalja ne želi baviti njima.

Potom je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb (Nazorova) Jasna Ćurković Kelava održala izlaganje “Pravo djece na obitelj”, a ravnateljica zagrebačke Osnovne škole Matije Gupca Ljiljana Klinger izlaganje “Pravo na obrazovanje”. Odbor mladih Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba predstavio je iskustva i mišljenja mladih u Hrvatskoj u provedbi i poštovanju prava djece te njihovu poruku: “Želimo da nas se uključi od početka, ne samo ‘kad je zgodno’, i da nas se čuje i shvati ozbiljno u donošenju odluka. Ja mogu učiti od vas, vi možete učiti od mene, možemo učiti jedni od drugih.”

Na konferenciji je, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjelovala zamjenica pravobraniteljice Ivana Buljan Ajelić.

(Foto: Hina, E. Šušak)