Izbornik

Zajedno od vrtića – uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove

Zajedno od vrtića – uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove

94167117U organizaciji UNICEF-a za Hrvatsku te Pravobraniteljice za djecu, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Agencije za odgoj i obrazovanje, organiziran je 18. lipnja 2012. skup o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove. Skup je bio namijenjen ravnateljima/icama predškolskih ustanova, centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju te predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, učiteljskih akademija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Gerison Lansdown, engleska stručnjakinja s bogatim iskustvom u radu s djecom i za djecu, bila je UNICEF-ova gošća u Zagrebu te je održala predavanje na temu “Zajedno od vrtića – uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove”, tijekom kojeg se osvrnula na načine i potrebe za uključivanjem djece s teškoćama, u vrtiće.

Naglasila je također, kako je velika odgovornost institucija, ali i društva u cjelini, da djeci s teškoćama osigura svu potrebnu podršku.

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić je izlagala na temu: Izazovi inkluzivnog predškolskog odgoja i naobrazbe u Hrvatskoj. Uz nju, na skupu je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu, Tanja Opačak, koja je bila i facilitatorica za vrijeme rada u grupama. Cjelokupan program možete pogledati ovdje.

Samo suradnjom i sustavnim radom na prevladavanju prepreka zajedno možemo osigurati inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje, koji je dostupan svima i prilagođen svima bez diskriminacije i utemeljen na holističkom pristupu dječjem razvoju. Slijedom toga, ciljevi skupa bili su sljedeći: dobiti potpuniji uvid u Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom kao temelj inkluzivnog obrazovanja; prepoznati prepreke za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolski odgoj i naobrazbu;  razmijeniti iskustava i dobru praksu u stvaranju uvjeta za inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u ranom djetinjstvu; razmotriti načine unapređivanja suradnje različitih dionika te definirati daljnje korake u uklanjanju prepreka za uključivanje djece s teškoćama u predškolske ustanove i izgradnji najboljeg mogućeg obrazovanja za sve.