Izbornik

Završna konferencija projekta “Hiša za otroke” u Sloveniji

Završna konferencija projekta “Hiša za otroke” u Sloveniji

Na poziv Ministarstva za pravosuđe Republike Slovenije pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević prisustvovala je 10. travnja 2024. međunarodnoj konferenciji organiziranoj povodom završetka projekta „Hiša za otroke“, koji je sufinanciran u okviru Norveškog financijskog mehanizma i programa obrazovanja – jačanja ljudskih potencijala.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati i ciljevi projekta te je prikazano cjelokupno postupanje prema djeci u Kući za djecu, kao i planirani daljnji koraci u osiguravanju pravosuđa prilagođenog djeci. Konferenciju je otvorila državna tajnica Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije gđa. Andreja Kokalj, a putem video linka skupu se obratila i Regina Jensdotter, voditeljica odjela za prava djece u Vijeću Europe. Na skupu su, između ostalih, govorili i Jože Ruparčić, zamjenik Pravobranitelja za ljudska prava u Sloveniji, Mirjam Kline, zamjenica glavnog državnog tužilaštva Republike Slovenije , Andrej Del Fabro, voditelj projekta iz Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije te Simona Mikec, direktorica Hiše za otroke.

Uspostava kuće u kojoj se djetetu koji sudjeluje u pravosudnom postupku osiguravaju najviši standardi zaštite i uvažavanja dječjih prava zahtijeva usku profesionalnu povezanost i međuresornu suradnju budući da se djetetu prilazi jedinstveno, uz zaštitu njegovog dostojanstva kao osobe. Tijekom 2023. u Kući za djecu provedeno je 43 razgovora s djetetom, a u 2024. je do sada proveden 21 razgovor s djetetom. Budući izazovi odnose se na širenje i uspostavljanje još jedne kuće u Sloveniji, odnosno angažiranje mobilnih timova koji će moći djelovati na terenu, uz dodatno osvješćivanje i edukaciju zdravstvenih djelatnika vezano za prepoznavanje znakova zanemarivanja djeteta.

Na Konferenciji su također prikazani međunarodni primjeri djelovanja ovakvih institucija i način osnivanja istih u Norveškoj, Irskoj i Islandu, gdje Barnahus djeluje od 1998. godine. Prijenos znanja, međunarodna potpora i mreža značajno su doprinijeli osnivanju ove institucije.