Izbornik

Znanstveno-stručni skup “Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku”

Znanstveno-stručni skup “Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku”

djeca_u_rizikuEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu organizirao je 19. i 20. veljače 2009. znanstveno stručni skup “Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku”. Na samom početku skupa uvodno izlaganje “Stanje prava djeteta u Republici Hrvatskoj: perspektiva Ureda pravobraniteljice za djecu” održala je Mila Jelavić. U radu skupa sudjelovala je i njezina savjetnica socijalna pedagoginja Sanja Vladović.

Pravobraniteljica za djecu izvijestila je općenito o djelovanju njezinog Ureda na temelju pojedinačnih prijava u proteklim godinama te posebno o zaštiti prava djece s poremećajima u ponašanju. Viša stručna savjetnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Marija Koren Mrazović izvijestila je opširno o sustavu intervencija za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj, a potom je dr. sc. Antonija Žižak s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prikazala trenutačne rezultate aktualnog istraživanja koje provodi ERF pod nazivom “Izazovi usklađivanja intervencija s potrebama djece i mladih u riziku”.

Tijekom dvodnevnoga skupa izmjenjivali su se, u vrlo zgusnutom rasporedu, brojni izlagači iz Hrvatske i inozemstva. Posebno su zanimljiva bila izlaganja o modelima intervencija koji se primjenjuju u Europskim zemljama, Americi i Kanadi. Bilo je riječi i o tretmanu djece i mladih s PUP-om u Sloveniji (dr. sc. Jana Rapuš-Pavel, Pedagoški fakultet Sveučilište u Ljubljani), zatim o intervencijama za mlade u riziku u Austriji (dr. sc.Josef Scheipl, Sveučilište u Grazu), o modelu intervencija u Švedskoj (Thomas Erlingsson, Ylva Moren, Fata Alagić, svi iz Nacionalnog odbora za institucionalnu skrb u Švedskoj). Zatim o sustavu zaštite djece i mladih u riziku u Francuskoj (dr. sc. Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet u Zagrebu), o modelu intervencije za maloljetne počinitelje kaznenih djela u Kanadi (dr. sc. Robert D. Hoge, Carleton University) te o sustavu intervencija u Arizoni i Kaliforniji ( dr. sc. Abu Mboka, California State University Stanislaus).

Prezentirana su brojna istraživanja u sklopu gost-projekata, među kojima su “Opseg i priroda vršnjačkog nasilja u institucijama za djecu i mlade u riziku” mr. sc. Ivane Sekol, studentice doktorskog studija s University of Cambridge, zatim “Izazovi udomiteljstva djece s PUP-om u Republici Hrvatskoj» dr. sc. Maje Laklije sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta s Zagrebu, zatim “Zajednica koja se brine – znanstveno utemeljenje preventivnih intervencija u zajednici i školskom okruženju” dr. sc.Josipe Bašić, dr. sc. Valentine Kranželić i Mirande Novak s ERF-a. Prezentiran je i projekt “Atribuiranje vlastitog delinkventnog ponašanja nisko-rizičnih i visoko-rizičnih maloljetnih delinkvenata” dr.sc. Nevena Ricijaša s ERF-a i projekt “Mogućnosti unapređenja provođenja odgojne mjere pojačana briga i nadzor u sustavu socijalne skrbi” koji je izložio Zvonko Kovačić iz Centra za socijalnu skrb Daruvar.

Osim praćenja izlaganja, sudionici skupa  imali su mogućnost sudjelovanja u tri grupe, vezano za institucionalne, poluinstitucionalne i izvaninstitucionalne intervencijske programe. Radilo se o praktičnoj provjeri rezultata istraživanja za koje su podatke dostavili stručnjaci iz prakse.