Izbornik

Zoom sastanak sa srednjoškolcima iz Učeničkog doma Hrvatskog radiše u Osijeku

Zoom sastanak sa srednjoškolcima iz Učeničkog doma Hrvatskog radiše u Osijeku

Još jedan zanimljiv i vrlo koristan Zoom susret s djecom pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević ostvarila je 9. prosinca 2021. s predstavnicima Vijeća učenika Učeničkog doma Hrvatskog radiše u Osijeku. Na poziv pravobraniteljice, ravnateljica osječkog učeničkog doma Nataša Šimić okupila je predstavnike vijeća, odnosno predstavnike pet domskih odgojnih skupina, te su oni imali priliku izvijestiti o tome kako vide svoju situaciju, kao i iznijeti svoje poglede na zaštitu prava djece u svojoj okolini i općenito. S njima su bili i pedagoginja u domu Maja Boček i odgajatelj Marin Sabljo.

Tom prilikom petero srednjoškolaca – tri mladića i dvije djevojke – opisalo je kako je na njihov boravak u domu i u školi utjecala pandemija koronavirusa. Najviše problema zadaje im praćenje nastave u slučaju kada moraju u samoizolaciju, a to im se više puta događalo tijekom godine. U takvim situacijama napuštaju učenički dom i odlaze svojim kućama, te su upućeni na nastavu na daljinu. Smatraju da online nastava nepovoljno utječe na njihovu razinu i kvalitetu znanja, a naročito je teško učenicima koji žive na područjima gdje nemaju stabilnu internetsku vezu.

Ističu da u učeničkom domu imaju besplatnu pripremu za maturu, kao i pomoć u učenju (“instrukcije”) iz više nastavnih predmeta, što prepoznaju kao vrijedan oslonac na kojem su zahvalni. Na pitanje na koji način sudjeluju u donošenju odluka u učeničkom domu, naveli su da njihovo  vijeće učenika svojim inicijativama može utjecati na pojedine aspekte života u domu, a na određeni način u tome sudjeluje i svaka odgojna skupina. Dosta važan aspekt života u domu čini prehrana pa su istaknuli da svake srijede jedna od pet odgojnih skupina izabire jelovnike za sva tri obroka. Također sudjeluju u izboru i organizaciji slobodnih aktivnosti, a u planu im je organizirati redoviti “Dan društvenih igara” u domu. Članovi Vijeća učenika nastoje uključiti i druge učenike u svoje inicijative, te prenose njihove prijedloge na sastancima vijeća.

Pravobraniteljica ih je uz kratku prezentaciju podsjetila na dječja prava iz Konvencije o pravima djeteta, a učenici su pokazali posebno zanimanje za pojedine teme, poput, primjerice, prava na zdravu prehranu djece, prava na obrazovanje i slično. To je ujedno bila i prilika da im se predstavi uloga i ovlasti pravobraniteljice za djecu, kao i rad njezine Mreže mladih savjetnika ili MMS-a.

Uz pravobraniteljicu na Zoom sastanku bile su i njene savjetnice Davorka Osmak Franjić, Ana Babić, Sanja Vladović i Maja Flego. (Foto: http://www.hrvatski-radisa.hr/)