Izbornik

Zoom susreti pravobraniteljice s djecom sa Šolte i iz Imotskog

Zoom susreti pravobraniteljice s djecom sa Šolte i iz Imotskog

Prošle godine započeta inicijativa online susreta pravobraniteljice s djecom nastavila se uspješno i tijekom ove godine. Iako potaknuti zdravstvenom krizom uslijed pandemije, kao nužno rješenje za ostvarivanje kontakta s djecom iz raznih područja Hrvatske u vrijeme kad su posjeti školama i drugim ustanovama za djecu bili onemogućeni, ovi susreti putem aplikacije Zoom omogućili su niz vrijednih razgovora s djecom u kojima smo doznali kako žive, što žele, što bi djeca željela promijeniti u svojem okružju i što misle o položaju djece i zaštiti njihovih prava u društvu.

Tako su, zahvaljujući Zoomu, 10. prosinca 2021. ostvareni sastanci pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević s članovima vijeća učenika u Osnovnoj školi Grohote na otoku Šolti, te u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Imotskom. Teme razgovora bile su: utjecaj pandemije koronavirusa na školovanje, slobodno vrijeme i općenito na život djece, zatim, rad vijeća učenika u školi i mogućnost da učenici sudjeluju u donošenju odluka i utječu na neke konkretne promjene u svojoj školi, te dječja prava – prema Konvenciji o pravima djeteta – s posebnim osvrtom na prava sudjelovanja ili participacije.

Bila je to ujedno i prilika da pravobraniteljica, zajedno sa svojim savjetnicama, predstavi djeci svoj Ured i njegov djelokrug i način rada, te da ih pozove da joj se sa svojim prijedlozima ili pritužbama jave na e-kontakt za djecu mojglas@dijete.hr, a kad bude moguće, i da posjete njezin Ured u Zagrebu ili u Splitu. Savjetnica Ana Babić iz splitskog ureda obavijestila ih je o radu tog područnog ureda pravobraniteljice, a savjetnica Davorka Osmak Franjić izvijestila ih je o Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice, koju u aktualnoj 5. generaciji MMS-a čini 25 djece i mladih u dobi od 12 do 18 godina iz cijele Hrvatske. Oni pomažu pravobraniteljici u zagovaranju prava djece i predlažu u kojim područjima i na koje načine valja poboljšati ostvarivanje i zaštitu prava djece.

U OŠ Grohote na Šolti, s pravobraniteljicom se na online druženju našlo desetak učenika, od kojih su njih osam članovi vijeća učenika, budući da škola ima ukupno osam razrednih odjela. Na sastanku su bile i pedagoginja Tanja Kardum i ravnateljica Mirela Mijić. Pravobraniteljica ih je izvijestila da su prethodnih godina baš iz njihove škole izabrani učenici koji su bili članovi 2. i 3. generacije MMS-a.

Iz razgovora s djecom doznali smo da im škola nudi neke slobodne aktivnosti, ali da na Šolti općenito nedostaje više raznovrsnih sadržaja za djecu i više organiziranih aktivnosti u slobodnom vremenu djece i mladih. Ponosni su na svoju lijepu i moderno opremljenu školu, nisu znatnije osjetili teškoće zbog pandemije i kažu da su u školi općenito zadovoljni, ali bi ipak voljeli da im se osiguraju kvalitetnija i obilnija školska prehrana ili „marenda“ kako je oni nazivaju.

OŠ Stjepana Radića u Imotskom ima oko 450 učenika u matičnoj i dvije područne škole pa je njihovo vijeće učenika brojnije. Njih 21 bilo je na Zoom sastanku, s njima je bila knjižničarka Marijana Jelinić,  a to im je bilo tek drugo okupljanje nakon što su osnovali novo vijeće učenika i izabrali predsjednicu. Na sastanku su svi bili sa zaštitnim maskama na licu, što je pravilo kad su izvan svojih učionica. Na pitanje pravobraniteljice kako se nose s pandemijom i epidemiološkim mjerama, rekli su da na nastavi uglavnom ne nose maske već samo na školskom hodniku i da su se sada već navikli na to. Najteže im pada praćenje nastave kad su u samoizolaciji. Iako im je škola osigurala tablete za rad i nemaju teškoća s internetom, kažu da je ponekad naporno prepisivati sadržaj predavanja, slati pisane odgovore i druge zadaće nastavnicima i prilagoditi se takvom načinu rada.

Pravobraniteljica im je predložila da u svojem vijeću pokrenu razgovor o temama koje su im važne u školi, te o tome što bi voljeli promijeniti i poboljšati za učenike. Također ih je pozvala da joj se slobodno jave budu li imali prijedloge o tome kako poboljšati zaštitu prava djece u Hrvatskoj.