Izbornik

Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2010. dobilo potporu zastupnika

Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2010. dobilo potporu zastupnika

izvjesce3Zastupnici Hrvatskog sabora jednoglasno su, na sjednici održanoj 1. srpnja 2011., prihvatili Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2010. godinu. Za Izvješće je glasovalo 99 zastupnika, nitko nije bio protiv ni suzdržan. Rasprava o Izvješću održana je prethodnog dana, 30. lipnja. Tom su prilikom gotovo svi sudionici, koji su upozoravali na važnost ulaganja napora države i društva u sustavnu i cjelovitu zaštitu djece, dali i visoke ocjene Izvješću. Ocijenili su da ono pruža relevantnu sliku o stanju prava djece, iscrpan pregled brojnih slučajeva i područja kršenja prava djece, ali i smjernice za djelovanje na zaštiti i promicanju dječjih prava.

U uvodnom izlaganju Pravobraniteljica Mila Jelavić iznijela je osnovne podatke o broju i vrsti prijavljenih slučajeva u 2010. U prošloj je godini otvoreno 2409 novih predmeta, od kojih su 1059 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece, a 1350 opće inicijative Ureda. Među prijavama kršenja pojedinačnih prava djece najbrojnije su one koje se odnose na pravo na život uz roditelje i roditeljsku skrb,  kojih je bilo 331, a u 282 slučaja prijavljeno je nasilje nad djecom i zanemarivanje.

Tom se prilikom M. Jelavić osvrnula i na novi Zakon o pučkom pravobranitelju kojim bi se objedinilo sve specijalizirane pravobranitelje. Podsjetila je kako je postojanje samostalnog pravobraniteljstva za djecu pokazatelj istinske osjetljivosti i brige države za zaštitu prava i interesa djece, a djeca su najranjivija populacija, upravo zbog svoje ovisnosti o odraslima, koji su i najčešći kršitelji njihovih prava. Ured pravobraniteljice za djecu u proteklih je osam godina stručno i kadrovski ojačao, uspostavio je, uz zagrebački ured, regionalne urede u Osijeku, Rijeci i Splitu, osnovao Mrežu mladih savjetnika kao svoje savjetodavno tijelo koje čine djeca, dokazao se u mnogim područjima djelovanja.

– Želimo li sada odustati od modela koji se pokazao djelotvornim te izgubiti sljedećih nekoliko godina na uhodavanje i ispitivanje funkcionalnosti novoga sustava objedinjenih pravobranitelja, umjesto da se potpuno posvetimo zaštiti prava djece – zaključno je upitala pravobraniteljica Jelavić.

Sličan stav iznijeli su i neki zastupnici, koji su istaknuli i međunarodni ugled institucije pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, kao i snažnu potporu koju je u vezi s tim pitanjem dobila od međunarodnih institucija te istaknutih predstavnika pravne znanosti i uglednih dugih znanstvenika, stručnjaka i udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava djece.

Izvješće i Sažetak izvješća dostupni su na www.dijete hr u rubrici Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.