Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Posjeti školama u Pitomači

Posjeti školama u Pitomači

U skladu s programom rada pravobraniteljice za djecu, savjetnici Sanja Vladović i Darko Laksar posjetili su 29. svibnja 2015. u Pitomači, u Virovitičko-podravskoj županiji, Osnovnu školu Petra Preradovića i Srednju (strukovnu) školu Stjepana...

Više

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

Kako spriječiti psihičko nasilje među djecom, kako upozoriti i na one nevidljive, ali bolne oblike nasilja, kojima je cilj isključiti pojedino dijete ili grupu iz društva te kako i djecu i odrasle potaknuti na razmišljanje o tome, suosjećanje sa...

Više

Susret s veleposlanicom RH u Švedskoj

Susret s veleposlanicom RH u Švedskoj

  Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar su se 25. svibnja 2015. u Stockholmu sastale s veleposlanicom Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj Anicom Djamić. Informirale su veleposlanicu o...

Više