Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Javna rasprava o obrazovanju Roma

Javna rasprava o obrazovanju Roma

Centar za ljudska prava je, u suradnji sa udrugom “Romi za Rome”, 13. srpnja 2011. u Zagrebu organizirao javnu raspravu “Obrazovanje Roma/kinja i strategije prevencije segregacije u obrazovanju”. Cilj rasprave je bio...

Više