Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Okrugli stol o izradi novog Kaznenog zakona

Okrugli stol o izradi novog Kaznenog zakona

U organizaciji Ministarstva pravosuđa i Kuće ljudskih prava, 24. siječnja 2011. održan je okrugli stol na kojem su predstavljeni prijedlozi radne skupine za izradu novog Kaznenog zakona vezano uz kaznena djela protiv spolnih sloboda te protiv...

Više

Okrugli stol “Nasilje i mladi”

Okrugli stol “Nasilje i mladi”

Visoka novinarska škola organizirala je 18. siječnja 2011. okrugli stol “Nasilje i mladi” u Zagrebačkom kazalištu mladih, kao raspravu nakon prikazivanja predstave “Ovo bi mogla biti moja ulica”. Među pozvanim stručnjacima...

Više

Konferencija o suzbijanju diskriminacije

Konferencija o suzbijanju diskriminacije

Organizacija civilnog društva B.a.B.e. održala je 14. i 15. siječnja 2011. u Zagrebu, u Kući ljudskih prava, međunarodnu/regionalnu konferenciju, kao integralni dio projekata “Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II” i...

Više

Akcija “Mir i dobro”

U Ravnateljstvu policije u Zagrebu 17. prosinca 2010. predstavljena je tradicionalna preventivna akcija MUP-a “Mir i dobro”. Na prigodnoj konferenciji za novinare, o važnosti ove akcije za sprečavanje stradavanja, kao i o nužnosti da...

Više

Zaštita djece – žrtava i svjedoka

Zaštita djece – žrtava i svjedoka

Na inicijativu Ministarstva pravosuđa, 14. prosinca 2010. održan je sastanak o unapređivanju sustava zaštite djece žrtava i svjedoka u kaznenom i prekršajnom postupku. Tome je prethodila preporuka pravobraniteljice za djecu o potrebi osiguranja...

Više