Pravobranitelj za djecu

Posjet ustanovama u Rijeci

Posjet ustanovama u Rijeci

Prema pravu i obvezi obilaženja ustanova u kojima su smještena djeca, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezine savjetnice Ivona Salaj i Danijela Žagar posjetile su 28. listopada 2014. Centar za odgoj i obrazovanje u Rijeci. Riječ...

Više

Startala treća generacija MMS-a

Startala treća generacija MMS-a

Tijekom listopada ove godine održani su prvi regionalni sastanci novog saziva Mreže mladih savjetnika MMS, u uredima pravobraniteljice za djecu u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Treća generacija MMS-a ima 20 članova u dobi od 12 do 17 godina, koji su...

Više

Sastanak s predstavnicom DORH-a

Sastanak s predstavnicom DORH-a

Na inicijativu Helence Pirnat-Dragičević iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, u Uredu pravobraniteljice za djecu 27. listopada 2014. održan je sastanak u cilju unaprjeđivanja suradnje ovih  dviju institucija. Na sastanku je, uz...

Više

Godišnja konferencija ENOC-a u Edinburgu

Godišnja konferencija ENOC-a u Edinburgu

U Edinburgu, u Škotskoj, od 22.  do 24. listopada 2014. održana je Godišnja konferencija i skupština Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC). Tema konferencije bila je “Utjecaj siromaštva i štednje na ostvarivanje prava djece i...

Više

Kako spriječiti rano napuštanje školovanja

Kako spriječiti rano napuštanje školovanja

Udruga Pragma organizirala je 22. listopada 2014. u Novinarskom domu u Zagrebu stručni skup i promociju publikacije „Potpora mladima, roditeljima i stručnjacima – sprječavanje ranog napuštanja školovanja“. Cilj skupa bio je upoznati...

Više

Održana Šesta konferencija socijalnih radnika

Održana Šesta konferencija socijalnih radnika

U Zagrebu je od 15. do 17. listopada 2014. održana VI. konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize”. Konferencija je posvećena trenutačno najaktualnijoj...

Više

Uz Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Uz Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ zajedno su 17. listopada 2014. organizirali Okrugli stol “Novi trendovi na području suzbijanja trgovanja ljudima”, čime su obilježili Europski dan...

Više