Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Smještaj djece u ustanove socijalne skrbi

Smještaj djece u ustanove socijalne skrbi

U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade, u Zagrebu je 2. srpnja 2014. održan stručni skup “Smještaj djece u ustanove socijalne skrbi”. Tema je obuhvatila zaštitu djece s poremećajima u...

Više